Vinden

Bare den ikke hindrer meg i det jeg vil gjøre, er vinden som omgir meg den vinden jeg liker best.

Vinden som omgir meg nå suser høylydt der oppe, men kjennes knapt på bakken. Den er min favorittvind.

I går slo vinden som omga meg regnet så hardt mot vinduene at det kom inn vann selv om vinduene var lukket. Jeg hadde aldri opplevd en bedre vind.

Forleden dag var jeg omgitt av vind som laget harmløse løvtornadoer i parken. Uten sidestykke blant de vindene som til da hadde omgitt meg.

Det skjer at vinden vender seg mot meg. Da vender jeg mot vinden.

Ved en anledning tok vinden tak i havet på en slik måte at jeg ikke kunne gjøre det jeg ville ombord i båten der jeg var. Jeg hadde aldri vært omgitt av en mer forkastelig vind.

En gang flyttet vinden som omga meg rundt på snøen, sånn at jeg måtte stå i kø før en fjellovergang. Slik at jeg måtte snegle meg over fjellet bak en brøytebil. Det var den verste vinden jeg noensinne hadde vært omgitt av.

Vinden som omga meg en gang gjorde at jeg måtte kle på meg andre klær enn jeg ville. Ingen vind hadde ergret meg mer.

Vinden som omgir meg nå har gått fra susing til romling. Den har begynt å ruske meg i håret.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe