Sove

G er oppdratt i den tro av søvnen er hellig. Han sover minst 16 timer i døgnet. Det gjorde hans foreldre. Og hans besteforeldre på både morssiden og farssiden. Ifølge ham er tilstanden vi kaller våken en sykelig tilstand.

I våken tilstand er han rekonvalesent. Da er han til opptrening. Han trener kroppen sin, slik at den ikke forfaller all den tiden han sover. Han inntar mat og drikke og sollys av samme grunn.

G skriver brev når han er våken. Rapporter fra søvnen. En gang vil noen ta brevene hans og utgi dem som manifest. Han er nokså polemisk: "Søvnen er den tilstanden som ligner mest på tilstanden til en som ikke har fått en kropp, eller som ikke lenger har en kropp. Livet er naturstridig, søvnen er den minst naturstridige livsformen."

Etter hans tro er det helligbrøde å sammenligne døden med søvnen eller søvnen med døden. Men han er nøye med å presisere: "Jeg skriver dette i våken tilstand. Ikke lytt til en som er våken."

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe