Forsinket

L kom til verden ved keisersnitt. De hentet ham fordi han var forsinket.

Siden fortsatte alle og enhver å hente ham fordi han var forsinket.

Selv gjorde han aldri avtaler. Han hadde ingen trang til å gjøre avtaler.

Det var bestandig andres terminer og timer og møter og dater han var forsinket til. Sånn sett var han aldri forsinket.

Da han døde sa folk at han hadde forlatt verden for tidlig, selv om presten insisterte på at L ved denne anledningen hadde kommet presist til en avtale.

Etter at han døde møtte L presist til alle avtaler, fordi han ble fraktet omkring og ikke hadde noe han skulle sagt.

Tid og sted, og særlig dette med forsinkelser, var hovedtema i alle talene i begravelsen og under minnestunden som fant sted samme ettermiddag.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe