Vikinger påkjørt av melkebilen

En dag stormet to vikinger ut av jordkjelleren da Klaus Qhim åpnet døren for å hente poteter. Vikingene overså Klaus. De stormet forbi huset hans og nedover jordet. Da de skulle rysse veien, ble vikingene påkjørt av melkebilen. 

Klaus ble først stående og glane som en idiot. Det var første gang han hadde sett vikinger. Og det var første gang noen hadde stormet ut av jordkjelleren hans. Men da han så vikingene havne under melkebilen, kastet Klaus potetbøtten og løp til veien for å yte førstehjelp.

Sjåføren av melkebilen het Klossen. Han var en firkantet mann med myrer til øyne. Da Klaus kom til ulykkesstedet, sto Klossen ved fronten av melkebilen. Klossen hadde festet tomlene under hver sin buksesele og gløttet uforstående på vikingene, som lå blodige og bevisstløse under vognen.

«Ring etter sykebil! To sykebiler!» 

«Ok?» Klossen trakk på skuldrene og fisket en telefon opp fra lommen sin. 

Ettersom vikingene ikke lå under hjulene eller altfor nær dem, klatret Klaus inn i førerhuset på melkebilen og rygget den noen meter bak, slik at de skulle slippe å dra de skadde ut. 

«Det er egentlig bare jeg som har lov til å kjøre melkebilen.» Klossen var fornærmet og glemte at han var i samtale med nødtelefonen.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe