Tyren i prøverommet

T plukker plagg som åpenbart er for store eller for små. Han bærer en stabel av slike plagg inn på et prøverom. Med forhenget trukket for, velger han et plagg fra haugen på gulvet. Han holder plagget mellom seg selv og speilet. Han er sin egen tyr og sin egen tyrefekter. Utenfor prøverommet høres skraping og dunking og snøfting. Forbipasserende presser haken mot brystet og skuler mot prøverommet, - tause og usynlige bebreidelser rettes mot hva det måtte være som foregår der inne.

T tømmer plaggene for underholdningsverdi, ett etter ett, og kaster dem over forhenget slik at de danner en ny haug i gangen utenfor prøverommet. Etter hvert som haugen på gulvet inne på prøverommet minker, tiltar lyden av pust og stønn og grynt.

- De har jo ingenting i min størrelse!

Gulvet inne på prøverommet er tomt for plagg. En hånd trekker forhenget hurtig til side. T er svart i blikket. Han snubler ut av prøverommet og tramper ut av butikken mens han luter seg forover og spytter.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe