Tvang

De er tre. To holder en. En stritter imot. Bak glasset står en utenforstående. Det er en mann. Mannen er utenforstående. Samtidig er han viljen bak de to. Han betrakter de tre. Bevegelsene deres forekommer ham abstrakte. De to har fri vilje. I teorien. Den utenforstående ser de to bakse med den ene. Scenen som utspiller seg minner om en fiskestim eller en fugleflokk. Den er vakker.

Den ene og de to bytter på å blekne mot den hvite bakgrunnen. De veksler mellom hvitt og svart. Møtes forbigående i grått. De to behersker den ene nå. Det gir dem arbeidsro.

To ydmyker en, for en utenforståendes skyld. Den utenforstående snur ryggen til glasset i likegyldighet. Mot et bord dekket av protokoller og tegninger og lykkeamuletter. Han har bedt de to selv avgjøre hvordan den ene skal ydmykes og hvor lenge. Det kalles "å delegere".

Den ene er lenket til en seng. Han er gjennomsiktig. De to har gjort sine vurderinger og ydmyket den ene til de var helt sikre på at den utenforstående hadde mistet interessen for dem. Den utenforstående har for lengst gått fra stedet.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe