Medium

Ta tingen og hold den opp for verden! La verden se tingen. Reagere på den.

Verden løper etter tingen. Fester seg ved den. Skaper seg selv i bildet til tingen.

Du er et medium i en skog av medier. En korall blant koraller.

Soldat i en hær av delfiske orakler, stridskaklende og forskremt.

"Se!"

"Enn du da?!"

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe