I banken for å drikke brus

Folk går fremdeles til banken i byen. De kommer fra alle kanter og stiller seg i kø. Gjør innskudd og uttak.

Banken serverer rosa brus og deler ut reklameeffekter.

Bak disken sitter en funksjonær. Bak funksjonæren leter banksjefen i hyllene og hilser gjenkjennende til kundene som står i køen, eller ved siden av med brus.

For å komme fra disken til kontoret må banksjefen gå forbi hvelvet. Døren til hvelvet står bestandig åpen, men ikke så åpen at man ser helt inn.

Før i tiden var det penger i hvelvet. Da kom folk med penger til banken. Eller de hentet penger fra den.

Nå leker vi butikk. Banken er en blanding av fornøyelsespark og museum. Det er kun usynlige penger som skifter hender. Bankbøkene og stemplene er ekte nok. Resten er oppdiktet.

I banken velger hver enkelt om han er rik eller fattig. En som vil bli rik, går bare til banken og gjør et stort innskudd. En som vil kjenne hvordan det er å være lutfattig, går i banken, tømmer sine konti og trygler om et lån.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe