Blikket og verdenen

Han låser en flik av verden i et blikk halvt rettet mot himmelen.

Han senker hodet og ankrer blikket der på bordplaten hvor punktet skal settes.

Fliken av verden rykkes opp når blikket senkes.

Når blikket er forankret til et punkt på bordplaten, dras fliken av verden mot punktet på bordplaten.

Blikket har sikret en flik av verden. Blikket ruller. Fliken av verden dras ned i punktet på bordplaten. Hele verden settes i bevegelse mot punktet på bordplaten. Trekkes til en tråd mot punktet på bordplaten og forsvinner i det.

Under bordplaten, nedkommer et punkt som har oppstått av matematisk nødvendighet, med verden, som ull. Som om verden spinnes av en bakvendt rokk og går fra form til stoff.

Blikkets rulling stopper. Begge øynene viser samme tegn. Han fester blikket på punktet som verden har forsvunnet i.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe