Speditøren

Han samler gjenstander. Gjemmer dem. Bærer dem med seg. Sender dem avgårde. Til seg selv eller til andre.

Gjenstandene kommer frem. Letes frem. Spres.

Det banker på døren. Utenfor døren står et bud med en pakke. Han kvitterer for pakken og tar den med seg inn.

Pakken bærer bud om gjenstandene den skjuler. Den bærer bud, men forblir taus. Han tilintetgjør pakken. Gjenstandene avdekkes og spres.

Han samler gjenstander i en koffert. Lukker kofferten. Triller kofferten med seg. Åpner kofferten, men lar gjenstandene ligge i kofferten.

Først senere pakker han ut. Gjenstandene spres i skuffer og skap. Han går ut og kommer tilbake med flere gjenstander i poser. Snart er stolen og sengen full av poser med gjenstander.

Enkelte gjenstander samler han og gjemmer i pakker, som han sender avgårde. De fleste gjenstandene legger han i kofferten, sammen med gjenstandene han tidligere spredte i skuffer og skap. Han triller kofferten med seg.

For andre gang tar han gjenstander ut og sprer dem i skuffer og skap. De nye gjenstandene spres, hver på sin måte.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe