Søyle av svart is

Han hutrer ved kaminen og spør seg om han sover. Svaret er at han ikke sover, men han sover. I drømmen er han våken. Der er det fyr i kaminen, han legger ved i kaminen. Han drømmer at han sprengfyrer fordi han hutrer, men det hjelper ikke å sprengfyre, så han fyrer mer. For hver kubbe han legger på varmen i kaminen, vokser frykten for at sprengfyringen skal forårsake husbrann, men ettersom frosten allerede har trengt inn til kjernen av ham og stråler utover og truer med å få ekstremitetene hans til å krystallisere seg - det drømmer han at han tror - fyrer han mer.

Kaminen står som en søyle av svart is når han våkner. Han sitter i stolen foran kaminen og hutrer. Hutringen går over i skjelving nå som han merker at han virkelig fryser.

Fuktig never og fuktig avispapir, fuktig ved og små fyrstikker. Luken til rommet i kaminen der han vil fyre opp er smått. Selv om han har små hender, er det uråd å stikke begge hendene inn gjennom luken til kaminen uten å kline sot oppetter hendene og armene. Men fordi han skjelver slik er han nødt til å stikke hendene langt inn gjennom luken og støtte seg på de nedsotede kantene av den mens han stryker av fyrstikkene.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe