Greie på forventninger

Slik pratet Haldor, i håp om at folk skulle tro han var lærd:

Forventning er som å puste inn, eller som å puste ut. Om forventningen er innpust eller utpust avhenger av den er at noe godt skal skje, eller av om den er at noe vondt skal skje. En som forventer at noe godt skal skje, puster inn og holder pusten. Når noe godt skjer en som puster inn, puster vedkommende inn igjen og skriker. En som forventer at noe vondt skal skje, puster ut og holder pusten. Når noe vondt skjer en som puster ut, puster vedkommende ut igjen og skriker. Når noe vondt skjer en som puster inn, puster vedkommende ut og deretter inn og fryser. Når noe godt skjer en som puster ut, puster vedkommende inn og finner hvile i utpust. Å generalisere er forsøk på å støpe forventninger og bygge seg et arsenal. 

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe