Romuldus barn er en muntlig overlevering

Om morgenen den syvende våknet Romuldus til at bevæpnede styrker omringet huset hans. Sjefskonstabel Hagbart holdt en megafon framfor ansiktet. "Kom ut med hendene i været," beordret han. Romuldus adlød ordre. Han kom ut med hendene i været.

Hagbart ville vite hvor Romuldus barn var. Da Romuldus svarte "ingen steder", fengslet Hagbart Romuldus på ubestemt tid. I fire døgn plaget vaktene Romuldus, for å få ham til å avsløre hvor barnets oppholdssted.

- Men hvor er barnet ditt?
- Det finnes ikke.
- Hva mener du med det?
- Jeg mener at barnet dere vil ha tak i, ikke finnes i noe system.
- Finnes det ikke?
- Nei. Det finnes ikke. Det er en muntlig overlevering.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe