Mobiliseringsordre fra dugnadskoordinatoren

Folk gikk rundt med et brev i hånden. De glante uforstående på hverandre og holdt brevene ut til siden. Måten de glante og gapte på var utpreget solidarisk. De begynte å prate med hverandre. De sa: "Hva er dette? Hva skal dette bety?"

De kunne spart seg slike spørsmål. For alle hadde fått samme brev. Og brevet kunne bare leses på en måte. Det var en generell mobiliseringsordre. Den generelle mobiliseringsordren sa at alle stedets innbyggere skulle delta på dugnad. Dugnaden skulle starte den påfølgende morgenen og vare på ubestemt tid. Og hver innbygger skulle motta en personlig instruks med oppmøtested og oppmøtetid. Den personlige instruksen skulle også si hvilken oppgave den enkelte var pliktig til å utføre.

Det var vanlig for de lokale myndighetene å ansette folk i stillinger ingen forsto formålet med. Ingen hadde derfor reagert da Holke Holkenes ble ansatt som dugnadskoordinator. Folk var vant til tullball, og brydde seg ikke om at dugnadskoordinatoren fikk utvidede fullmakter. Og da dugnadskoordinatoren fikk et nytt mandat, som fordi det var dårlig skrevet hadde den utilsiktede konsekvensen at Holke Holkenes i praksis ble diktator, var det ingen som fikk det med seg.

Holkenes gikk ikke til sengs kvelden etter at han ble diktator. I stedet satte han seg ved kjøkkenbordet og skrev en liten bok. Et manifest eller en sosiologisk eller politisk teori eller noe tilsvarende fancy.

Neste morgen dro han inn på kontoret og satte byråkratiet i gang med å bygge profiler av alle byens innbyggere. Mens byråkratiet lærte befolkningen å kjenne, skrev Holkenes den generelle mobiliseringsordren. Og så snart byråkratiet hadde avdekket hvilke oppgaver den enkelte innbygger passet dårligst til, utarbeidet byråkratiet - på Holkenes' ordre - personlige instrukser der alle innbyggere fikk ordre om å gjøre det de passet dårligst til.

Folk gikk rundt med brevet i hendene hele dagen og til langt utpå kvelden, og de spurte hverandre hva som sto i brevene, selv om alle hadde lest brevene mange ganger.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe