Regnefeil

N klør seg i hodet med den spisse enden av blyanten.

Utenfor døren knaker det i trappen. Når han skjønner at vedkommende i trappen snart vil åpne døren, holder N opp med å klø seg. I stedet hviler han hånden som holder blyanten over den andre armen. Han peker slapt med blyanten, på tavlen foran seg.

Et klank lyder fra dørhåndtaket fordi noen legger hånden sin over det. Etter en kort pause lyder to klank fra dørhåndtaket, idet hånden presser det ned og skyver døren inn slik at døren knirker.

Gulvet knirker under vekten av vedkommende, i det han legger vekten sin på gulvet. Men det er korte knirk, som opphører så fort vedkommende har tatt et par skritt inn på gulvet.

- Hvordan går det med arbeidet? spør vedkommende, som viser seg å være Ns kollega, U.

- Jeg har funnet en feil.

- Hva slags feil?

- En regnefeil.

U løfter hånden og legger den ved halsen sin, legger hodet på skakke mot hånden.

- Greier du å rette opp feilen?

- Med tiden, kanskje.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe