Key Performance Indicator (KPI)

- Vi trenger orden og vi trenger retning.

Y retter seg opp og peker med flat hånd mot veggen bakerst i rommet. De andre vender blikket mot veggen bakerst i rommet, hvor det ikke er noe å se, bortsett fra en hvit vegg. Y vinker med den samme hånden og de andre vender seg tilbake mot ham.

- For å oppnå orden og retning må vi måle hvordan vi yter.

- Måle hvordan vi yter?

- Ikke ta alt bokstavelig. Vi må måle ting som har med virksomheten vår å gjøre, som kan antyde hvordan vi yter.

- For eksempel hvor mange sekunder vi bruker på å løpe hundre meter?

- På en måte. Vi skal måle hvor mange skritt vi kan huske å ha tatt når vi har løpt hundre meter, når vi husker å notere det.

- Hva om man ikke husker?

- Da må man gjøre et anslag.

- Hva om man ofte glemmer å notere?

- Det holder at vi har en policy om at vi skal notere det. Men vi har forståelse for at det kan glippe i en travel hverdag.

- Hva skal vi gjøre med resultatet av målingene?

- Vi skal samle dem inn ved månedens slutt og vurdere dem. Spekulere oss frem til hva de indikerer, gjette oss frem til hva resultatene betyr, pønske ut måter å fremprovosere endringer i tallene fremover (slik at vi får ny og spennende grafikk til hver presentasjon), samt innvilge oss selv bonuser.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe