Partisk

På den ene siden, en mann med stor mage. På den andre siden, en kvinne med liten mage. Ved mannens side, en advokat med spiss nese. Ved kvinnens side, en advokat hvis sokker har mistet sin elastisitet.

Ved enden av bordet, en tilbakelent dommer. Dommeren hviler en ankel på et kne, bærer flate briller i trillrunde innfatninger og har en dessertskål med rød gele stående faretruende nær bordkanten.

Mannen med den store magen snakker demonstrativt rolig. Som et nøye beregnet utslipp av saktevirkende men drepende gass. Advokaten hans retter nesen mot døren, som for å anklage verden utenfor med den.

Kvinnen med den lille magen henvender seg til sin advokat, som har skjøvet stolen sin bak for å se på føttene sine, og som nå skjuler føttene sine under setet. Advokaten svarer kvinnen i en tone som minner om en mekanisk kalkun. Kvinnen svarer på mannens utslipp som en lydløs skipsfløyte.

I mellomtiden har dommeren mistet en klump rød gelé på det røde skjortebrystet sitt, rettet seg opp i panikk. Geléklumpen ligger på bordkanten.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe