Null poeng på den nasjonale absurditetsskalaen

I 1982 fikk Gax status som ikke-absurd. Fremdeles er Gax den eneste byen i landet som har slik status. Alle andre byer er absurde, og absurditeten tiltar i styrke år etter år. Men Gax er ikke absurd. Den ligger der den har ligget siden 1982, med nøyaktig null på den nasjonale absurditetsindeksen.

Innbyggerne i Gax er stolte av å bo i et samfunn som ikke er absurd. En dugnadsånd hersker i byen. Enhver gjør sitt for å sikre at ting skal henge på greip. Derfor vekker det misnøye når politikeren Meltdown Padde, som representerer innflytterne i bystyret, hele tiden insisterer på at Gax er absurd. Da han ble valgt inn i bystyret, mente han det var absurd, bare fordi han ikke på forhånd forventet å bli valgt inn. Byrådslederen brøt Padde av og forklarte at det ikke var absurd, bare uventet. Men Padde insisterte på at det var absurd. Fra sin første dag i bystyret, har det ikke forekommet at Padde har uttalt seg uten å kalle noe absurd. Hver gang han er uenig i noe, kaller han det absurd. Når han feirer noe, sier han at seieren som markeres er absurd. Alt er absurd for Meltdown Padde.

Slik har han holdt på i fire år allerede. Befolkningen er nervøs og utmattet. Hver gang Padde bruker ordet absurd, går det et støt gjennom byens folk. Slik situasjonen er, behersker ham dem fullstendig.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe