Mønstre i mønstrene

Kontoret til N ligger øverst i byens høyeste bygning. Derfra har han utsikt over torget.

Ns jobb er å følge med på folks bevegelser på torget. Men først og fremst er jobben hans å tenke ut hva bevegelsesmønstrene betyr.

Kameraer er montert rundt torget. De leser bevegelsene på torget og sender dem til Ns datamaskin. Fra datamaskinen henter N grafer og tabeller. Og han henter modeller som han kan spille av i rask film. Dagen. Gårsdagen. Siste uke. Siste måned. Siste år. Han spiller dem av, forlengs og baklengs. Sammenligner dager. Ser et mønstre i mønstrene.

Det er et stort kontor. Ved vinduene har N et stort område hvor han kan marsjere frem og tilbake mens han tenker. Han marsjerer på et digert persisk teppe noen forærte ham, som han tok imot selv om han fornemmet at giveren ikke hadde så god råd som han ville gi inntrykk av.

Arbeidsområdet er et skrivebord overlesset med papirer, en krittavle, et par mindre bord og en direktørstol.

To ganger i året sender N rapport til styresmaktene, hvor han redegjør for funnene sine. Den siste rapporten hadde form av et dikt om grasiøse bevegelser. Før den skrev han et essay om de tidene på døgnet da det ikke var mennesker på torget i det hele tatt. Den rapporten han var mest fornøyd med, som han avleverte for fem år siden, tok for seg de innledende og avsluttende minuttene av folkeansamlinger.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe