Lovfestet rett til å være morsom

I fyrstedømmet Plomme har borgerne en lovfestet rett til å være morsomme. Der er det strengt forbudt å holde seg alvorlig når en borger sier noe han eller hun selv synes er morsomt. Straffen for å holde seg alvorlig når noen mener seg morsomme er grusom: Den skyldige legges i en kjempemessig slynge og sentrifugeres i luften over fyrstedømmet i en hel uke uten stans.

Av den grunn har borgerne i fyrstedømmet Plomme vent seg til å le av alt folk sier, som en sikkerhetsforanstaltning.

Latteren deres er rå. Den klaprer metallisk mellom fugleaktige skrik og surkling og kvelningslyder. Det er en humørløs befolkning som skraller i fyrstedømmet. Folkene er slitne av latteren. Spør man dem om de ønsker å være morsomme, svarer de at de ikke ønsker det. At de verken ønsker å more eller le.

Den sentrifugerte delen av befolkningen lider av posttraumatisk stresslidelse.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe