Hellige menn bryr seg ikke om hva folk måtte mene

Da Eldor sluttet i jobben og erklærte at han var en hellig mann, ergret familien seg over at han gjorde det plutselig. Som om de ville likt det bedre om han sluttet i jobben og gradvis gikk over til å være en hellig mann.

Eldor solgte alle eiendelene sine. Han solgte huset. Fordi han var en hellig mann hadde han ikke bruk for noen ting. "Men vi har bruk for ting," protesterte familien hans. "Vi trenger et sted å bo!"

Det var ikke Eldors problem at familien var bundet til jordisk gods. De kunne jo bare gjøre som ham. Bli hellige og bli frie.

Fordi Eldor var blitt hellig og hadde sagt opp jobben sin, bodde hele familien nå i en eske i veikanten. Eldor var fornøyd fordi han hadde fin utsikt til en murvegg på andre siden av veien.

Familien hans verdsatte ingen av tingene de hadde. Verken esken eller utsikten. De sto bare og kjeftet på Eldor, særlig over at livene deres hadde forandret seg plutselig. Og de kjeftet på ham fordi de trodde at folk mente ting, alskens ting de fryktet at folk mente, uten å vite hva folk mente.

"Hellige menn bryr seg ikke om hva folk måtte mene", svarte Eldor.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe