Førti tusen egg i døgnet

En bonde ved navn Staur kom i avisen fordi en av hønene hans kunne legge førti tusen egg i døgnet.

Førti tusen egg i døgnet tilsvarer to tusen egg i timen. Over tredve egg i minuttet.

- Nei, hun kakler overraskende lite, skrev avisen at Staur hadde sagt til journalisten. Og Staur skal ha sagt at han ikke trodde hun hadde tid til å kakle.

Høna hadde også et navn. Hun het Dagros. Fordi hun verpet så mange egg hadde Staur installert et samlebånd under Dagros' favorittsted.

De andre hønene holdt avstand til Dagros. Staur mente at de lot som om Dagros ikke fantes, fordi hun la flere egg enn dem. Dagros la flere egg på en time enn de andre hønene la på en hel uke.

- Og ikke nok med det, skal Staur ha skreket til journalisten. Men eggene er større og smaker bedre enn eggene til de andre hønene! Derfor kan jeg selge dem til dobbel pris, sammenlignet med vanlige egg.

Staur håpet at Dagros aldri ville dø eller gå av med pensjon. Takket være henne hadde han kjøpt seg en sportsbil som sto på opplag inne i byen, siden veiene var så dårlige i hjemtraktene. Det var en rød, veldig flat bil med skinnseter og stort stereoanlegg. Staur hadde kjørt den et par ganger, men vanligvis sto han bare og så på den.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe