Et bad

Skummet flater ut og bryter opp i øyer lenge før tiden.

Klangen på baderommet utelukker stemningen badet er tenkt å gi.

Lyset fra lampen i taket tegner kroppen i et vassent, grønnaktig skjær.

Fra kranen faller dråper uregelmessig. Ørene senker seg under overflaten.

I karet, ikke langt nok for ablegøyer, ligger han på huk og ser seg til høyre og venstre i tilfelle noen bryter seg inn mens ørene er under. Det lille som er igjen av skummet legger seg som en rand rundt fjeset hans.

Han klemmer på badeanden. Den trekker til seg vann når han slipper. Han klemmer igjen. Anden svarer med alger og bakterier.

Tåen trekker troppen opp fra sluket. Sluket er åpent til vannstanden er halvert. Troppen presses ned igjen og tåen kommer seg fri. Hånden åpner varmtvannskranen.

Vannet er kaldt igjen.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe