Bli hans ruin

Hurr kjører nesten bestandig for fort og for brått. Han dreier ikke på rattet, men røsker i det, som om det hadde fire faste posisjoner og ingenting imellom. 

Yggve sier at Hurr blir hans ruin. 

Enken etter Njåål hører Yggve jamre om at Hurr blir hans ruin. Alle kundene til Yggve er nødt til å høre på sytingen hans, selv om de ikke er interessert.  

- Ja vel, sier enken etter Njåål. Det kan så være at Hurr blir din ruin. Han om det.

- Han behandler varebilen som om den var en romaskin. Måten han kjører på gir slitasje som ingen forsikring vil dekke. Han blir min ruin!

- Jeg er ikke interessert! 

- Hver morgen kommer han busende inn her. Jeg sier: Husk å kjøre forsiktig. Drei sakte på rattet når du skal svinge. Følg fartsgrensene. Kjør etter forholdene. Tråkk varsomt på pedalene. «Ja sjef», sier han. Men han er håpløs. Han blir min ruin!

- Ja, men nå er jeg her for denne vasens skyld. Jeg er ikke noe interessert i råkjørende dåsemikler.

- Å! Vasen, ja. Den er utsøkt! Av høyeste kvalitet.

- Du trenger ikke fortelle meg noe jeg allerede vet.

- Håndglasert.

- Ti stille! Hva skal du ha for den?

- 25 000 kroner.

- Jeg gir deg 15. 

- Nei.

- Jo.

Yggve pakker vasen omhyggelig inn og legger den i en kasse. 

- Kassen er av fineste furu. Tidligere brukte vi bjørk, men furu er bedre. Mer utsøkt. 

Enken etter Njåål rister på hodet og fikler med lommeboken, som om den prøver å stikke av. Hun gir Yggve pengene. Yggve åpner skuffen på kassaapparatet og legger pengene på plass. 

- Kassaapparatet er koblet opp mot en ekstern server via Internett. Den lager kvitteringer helt av seg selv, bare jeg slår inn beløpet og trykker på denne knappen. Senere kan jeg finne igjen kjøpet på datamaskinen min hjemme. Se her! 

I samme øyeblikk braser Yggves varebil inn gjennom porten og bråstopper foran kassen. 

- Hurr! Du blir min ruin! Hjelp meg å bære denne kassen inn i bilen. Den inneholder en verdifull vase som skal fraktes hjem til… 

Det går opp for Yggve at han ikke vet hva enken etter Njåål heter. Han snur seg mot henne med vilt oppspilte øyne og peker på henne som om han identifiserte en forbryter i en oppstilling hos politiet.

- Fru Njåål, sier enken etter Njåål. Ralfa Njåål. 

- Ja, det var det jeg skulle til å si.

- Ikke lyv!

- Ta i her da. Og Fru Njåål skal også være med i bilen. Kjør ordentlig! 

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe