Båten over vannet

Båten bærer lydene i seg. Den tar lydene opp og gjør dem til del av seg. Lydene jeg hører, er båtens reproduksjon av lydene den har tatt opp i seg.

Når båten vugger vugger den ikke. Den ligger rolig i vann som flytter på seg. Båten beveger seg ikke. Vannet beveger båten og båten tar opp i seg lyden av vann som slår mot den.

Jeg stikker årene ned i vannet og bruker vannet til å dra båten over vannet.

Vann pipler inn gjennom sprekker i båten. Det danner en liten sjø. I sjøen hviler små båter, akkurat slik båten min hviler i den større sjøen. Jeg samler små sjøer i en øse og kaster vannet i vannet.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe