Stamme

Stammen er rund og står fast. Akkurat som byen. Byen er rund og står fast.

Stammefolket er rundt og står fast i byen. Stammefolket står i stammen og i byen.

Stammefolket går rundt i byen.

Når stammefolket snakker er munnen deres rund. Munnen slipper ut lyd. Det er en rund lyd som passer inn i de runde ørehullene deres, hvor lyden setter seg fast.

Den runde kirken står fast midt i byen. Når stammefolket synger i kor, fyller lyden fra de runde munnene deres kirken og setter seg fast som sement.

Men neste morgen er alt som før. Tiden i byen er rund og står fast.

Stammefolket ser på folk utenfra med øyne som er runde og blikk som står fast.

Folkene utenfra ser på stammefolket med øyne som er runde og blikk som står fast.

Folkene utenfra er runde og står fast i sine byer. Men øynene deres er midlertidig utenfor stammen og byen sin.

De runde øynene til folkene utenfra sender fortellinger hjem. Fortellingene er runde og står fast. Fortellingene handler om at øynene er utenfor stammen og sender fortellinger hjem.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe