Rydde og holde det ryddig

I begynnelsen var det uorden. Så gikk Numme i gang med å ordne ting. Han plukket en gjenstand opp fra kaoset og la den fra seg et annet sted enn han hadde plukket den opp. Så plukket han opp en annen gjenstand og la den også fra seg et annet sted enn der han hadde plukket den opp.

Etterhvert som timene gikk, la Numme merke til at enkelte gjenstander lignet på hverandre. De hadde egenskaper til felles. For eksempel lot enkelte ting til å bestå av samme slags materie. Andre ting lignet hverandre i form, noen av dem både i form og slag.

Numme var ikke lenger tilfreds med å bare flytte gjenstander fra ett sted til en annet. Nå som han la merke til at ting iblant lignet hverandre, bestemte han seg for å plassere ting som lignet hverandre på samme sted. På den måten trådte for første gang en slags orden frem.

Senere gjorte Numme flere oppdagelser. På grunn av oppdagelsene, begynte å han legge samlingene i en bestemt rekkefølge. Og da han var sikker på at det var en orden i tingene, hadde han ikke noe annet mål i livet enn å opprettholde den orden han hadde skapt, samt å feie korridorene som hadde oppstått i verden som følge av ryddingen hans.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe