Bære seg selv

Laban ble berømt fordi han fant en måte å bære seg selv på. Først ble han intervjuet i lokalradioen. Så ble han portrettert i lokalavisen. En gate ble oppkalt etter ham. Og det ble reist en statue av ham på torget i byen.

I den forbindelse kom rikspressen til byen. Laban sto på en platting, med alskens fotografiapparater rettet mot seg. I det ene øyeblikket sto han på plattingen som en vanlig mann. I det neste bar han seg selv. Rikspressen trykket bilder der Laban bar seg selv. Og bildene ble lekket til mediene i andre land. Han var en sensasjon, og snart prydet han jenterom såvel som gutterom over hele jorden.

Da Laban tok av i verdenspressen, startet han sin egen næringsvirksomhet og sluttet i jobben som hestetannpleier. Forretningen var å selge kjøleskapmagneter med påskriften "Bær deg selv!". Fordi han var god til å selge kjøleskapmagneter, ble Laban milliardær.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe