Forbipasserende musikk

Først umerkelig, som en duft. En fornemmelse av at noe er i luften, eller at luften utgjør noe, som setter sansene i høynet beredskap.

Sansene finner retningen og beveger seg i den.

Luften slår veggimellom opp og ned gaten.

Det som får luften til å bevege seg er selv i bevegelse. Jeg er i bevegelse. Luften utgjør svermer, skyer og støt. Den beveger seg i virvler, bølger og kast.

Min vei fra fornemmelsen til kilden er en vei gjennom uorden og ulyd. Luften treffer meg etter å ha truffet vegger og etter å ha tumlet rundt i seg selv.

Ved kilden treffer luften meg direkte. Der er luften like ordnet som kilden selv.

Subscribe to Calvin Krogh

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe